No a teraz už vieš, že vieme byť aj normálni...

q1 q2

No a teraz už vieš, že vieme
byť aj normálni...

q1 q2