Digital story inspiration

PhDr. Robert Krause, PhD "Prestaňme sa porovnávať s druhými"

Marko Senderak "Ponúkli mi 250 000 € za brand, ale nezobral som to"

Yaksha "F*CK THEM nie je faker hore, ale postoj k životu"

Michal Ferenc / "Každý deň mi chodia spolupráce na šampón"